Hieronder vindt u een voorbeeld van hoe een 14 dagen WIK brief eruit dient te zien, u kunt deze brief met uw gegevens aanvullen en verzenden naar uw debiteur, u kunt dit ook aan ons overlaten, dit is een gratis service van ons, vult u dan het formulier ‘Laatste Herinnering’ hiervoor in s.v.p.

Naam
t.a.v.
Adres
Postcode+ woonplaats

Plaatsnaam, datum

Betreft: aanmaning

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van onze schriftelijke herinnering en telefonisch verzoek hebben wij nog geen betaling uwerzijds ontvangen. Dit terwijl de betalingstermijn ruim is overschreden.

Deze aanmaning heeft betrekking op onderstaande facturen:

Factuur…….. Datum……… Omschrijving……… Bedrag €…….. Betalingskenmerk………

Wij verzoeken u dringend het bovenstaande bedrag binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief over te maken op rekeningnummer …………….. onder vermelding van bovenstaand(e) factuurnummer(s).

Wanneer wij het openstaande bedrag niet binnen de termijn van 14 dagen hebben ontvangen, geven wij de vordering uit handen aan incassobureau IBNederland. In dat geval komen de buitengerechtelijke incassokosten ad €………(zie hiervoor Staffel Incassokosten ), zoals omschreven in de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten, in zijn geheel voor uw rekening.

Heeft u inmiddels uw betalingsachterstand voldaan, dan kunt u deze aanmaning als niet verzonden beschouwen.

In afwachting van uw betaling verblijven wij.

Met vriendelijke groet,

Naam debiteurenbeheerder