Als u een overeenkomst met een bedrijf, overheid of consument sluit, dan geldt vaak een betalingstermijn die meestal vermeld staat in de algemene voorwaarden van de overeenkomst.

Als er geen algemene voorwaarden zijn of als de betalingstermijn daar niet in vermeld staat dan geldt dat de termijn niet onredelijk mag zijn.

Hoe hoog is de wettelijke rente?

Als de klant een betalingstermijn overschrijdt, dan mag de crediteur / leverancier rente berekenen over het nog openstaande bedrag. Als er geen betalingstermijn is overeengekomen, dan geldt een termijn van 30 dagen voordat de crediteur rente in rekening mag brengen. Bij leveringen aan bedrijven en overheid geldt de wettelijke rente voor handelstransacties. Bij leveringen aan consumenten geldt de wettelijke rente voor niet handelstransacties.