De WIK geldt voor alle ondernemers.

Als u zaken doet met particuliere klanten is deze wet bindend. Met zakelijke klanten kunt u andere afspraken maken door middel van uw Algemene Voorwaarden of u kunt deze afspraken vastleggen in uw (koop)overeenkomsten.

Maar als er met uw zakelijke klant geen andere afspraken gemaakt zijn, zullen de termijnen worden gebruikt die ook op consumenten van toepassing zijn.

De WIK omschrijft het incassotraject. Na het overschrijden van de betalingstermijn dient u een aanmaning / laatste herinnering, de zogenoemde 14-dagen brief te verzenden waarin u de debiteur in de gelegenheid stelt om binnen 14 dagen de vordering alsnog te voldoen. Als de openstaande factuur niet binnen deze 14 dagen wordt betaald, mag u de factuur uit handen geven en wordt de factuur met incassokosten verhoogd (mits u de hoogte van de kosten heeft genoemd in de 14-dagen brief).

De 14-dagen brief

Het is van belang dat deze 14-dagen brief voldoet aan de onderstaande vereisten:

  • Vermelding van een betalingstermijn van 14 dagen.
  • Vermelding van het exacte bedrag dat na het verstrijken van deze 14 dagen aan incassokosten in rekening wordt gebracht.

Voorbeeldbrief 14 dagen-aanmaning

U kunt deze voorbeeldbrief gebruiken als uw relatie na een herinnering en wellicht een telefonisch verzoek niet overgaat tot betaling.

Garantie

IBNederland heeft haar best gedaan om deze voorbeeldbrief zo goed mogelijk op te stellen en te controleren op inhoud en actualiteit. Indien er toch nog fouten of onjuistheden in staan of er ontstaan problemen door het gebruik hiervan, kan IBNederland hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden, ook niet voor de eventuele negatieve gevolgen daarvan.

Nog makkelijker en gratis, zowel voor u als uw debiteur, is het om deze 14 dagen brief door ons te laten versturen.