Het grootste doel voor ons is het snel incasseren van uw vordering tegen lagere kosten voor uw debiteur met zoveel mogelijk oog voor klantbehoud. Dat zijn niet alleen mooie woorden, we voegen dagelijks de daad bij het woord. Dat blijkt alleen al uit onze laatste herinnering mogelijkheid, zonder kosten voor u en uw debiteur. Wij zijn altijd gericht op een minnelijk incasso traject en proberen de gang naar de rechter te voorkomen door voor in het incassotraject veel werk te verrichten.