Een exercitie naar kostendekkende griffierechten leidt tot onaanvaardbaar hoge kosten voor de burger en bedrijven die hun recht willen zoeken.

Uit berekeningen blijkt dat de rekening explosief stijgt als de overheid alle kosten gaat doorberekenen aan diegenen die naar de rechter stappen. Soms is er zelfs sprake van vertienvoudiging van het tarief. Onaanvaardbaar als dit werkelijkheid wordt.

Iedereen die een conflict heeft met een ander moet tegen redelijke kosten zijn recht kunnen halen. Niet alleen omdat een fatsoenlijke overheid moet zorgen voor een betrouwbaar rechterlijk apparaat met goed opgeleide rechters, maar ook omdat er van concurrentie terecht geen sprake is, los van bemiddeling.

Natuurlijk zijn er argumenten om degene die zijn recht wil halen, hier zelf voor te laten betalen. Maar waarom moet een uitspraak in een eenvoudig geschil zo krankzinnig veel geld kosten? Bij allerlei zaken (echtscheidingen bijvoorbeeld) is van “rechtspreken” nauwelijks sprake omdat beide partijen vaak wel een punt hebben.

Veel geschillen kunnen schriftelijk worden aangevoerd en verdedigd. Dat de rechter dan toch nog eens partijen oproept, is volstrekt overbodig. Het zou de Raad voor de Rechtspraak sieren wanneer deze met aanbevelingen zou komen hoe de rechtspraak efficiënter en goedkoper kan.

Nederlands recht is duur en niet altijd even goed. Kennelijk kan het nog slechter, maar ook nog veel duurder. Voor de gewone man bestaat er in Nederland straks helemaal geen recht meer. Met de voorgestelde hogere griffiekosten wordt het halen van je recht onbetaalbaar, en daarmee is de rechtsstaat niet gediend en wordt deze een kromstaat.