Bij veel bedrijven komt het helaas steeds vaker voor, het inschakelen van een incassobureau is dan een reële optie

Hoewel er talloze redenen kunnen zijn om een incassobureau in te schakelen is het voor zowel de crediteur als de debiteur niet prettig als dat gebeurt, al heeft die laatste het meestal aan zichzelf te danken.

Als de debiteur (nog) niet heeft betaald kunnen er verschillende redenen zijn waarom je hem het voordeel van de twijfel zou geven. Als er na enige tijd echter nog steeds geen oplossing is gevonden, wordt vaak een incassobureau ingeschakeld. Het incassobureau neemt dan de hele procedure over om ervoor te zorgen dat het geld alsnog bij de crediteur terecht komt. Er kunnen verschillende redenen worden opgevoerd door de debiteur om niet te betalen, het “smoezenboek” waaruit wordt geput is zeer omvangrijk, maar er kan ook een valide reden zijn. Van oplichting, tot ontevredenheid over het geleverde product, tot het hebben van financiële problemen, kortom de debiteur kan of wil het bedrag niet betalen wat deze verschuldigd is aan de crediteur.

Uiteraard bestaat er in Nederland wetgeving die het mogelijk maakt om deze vervelende vorderingen goed op te lossen, maar een incassobureau kan dit vaak al oplossen voordat de rechter er aan te pas moet komen en daardoor kosten en tijd besparen van een rechtsgang.

Kortom: blijft u als crediteur niet te lang zitten met uw onbetaalde facturen en schakel een incassobureau in. Wij kunnen u behulpzaam zijn op basis van “No Cure, No Pay”, dus als wij niets innen kost het u ook niets, vandaar dat wij erg ons best zullen doen uw facturen te innen, anders kost het ons ook alleen maar geld. En als wij de vordering wel innen dan betaalt uw debiteur de incassokosten, zodat het u ook niets heeft gekost.