ZZP’ers laten zich steeds meer vooruitbetalen.

Ongeveer de helft van de ZZP’ers probeert op deze manier wanbetaling te voorkomen en wil dus vooraf de factuur geheel of gedeeltelijk betaald zien. Als risicogroep zien deze ZZP’ers vooral het MKB en andere ZZP’ers. Overheden worden als veel minder risicovol gezien.

Vooruitbetaling wordt door deze groep gehanteerd als oplossing voor de slechte betalingsmoraal van dit moment. Van de ZZP’ers zet ongeveer een kwart vooruitbetaling op dit moment nog niet als instrument in, maar overweegt dit in de toekomst wellicht te gaan doen. Een ander kwart van de ondernemers vraagt niet om vooruitbetaling en zegt dit ook niet te kunnen / gaan doen.

De voor overheden werkende ZZP’ers merken vaak dat betalingstermijnen nog steeds niet altijd worden nagekomen, maar betaling van de factuur is uiteindelijk meestal wel een feit. Daarom vinden ZZP’ers die voor overheden werken het meestal niet nodig om al een factuur te sturen voordat de opdracht wordt uitgevoerd.

In de vakgebieden coaching, consultancy, bedrijfsadviezen, facilitaire dienstverlening, advocatuur, communicatie, marketing en accountancy en administratie komt vooruitbetaling veel voor. De klant vooraf de helft tot een derde van de factuur te laten betalen is in deze vakgebieden niet ongebruikelijk. In de bouw laten ZZP’ers vooral de materialen vooraf betalen. Er is op het gebied van vooruitbetaling nagenoeg geen verschil tussen ZZP’ers die pas zijn begonnen en ZZP’ers die al jaren ondernemer zijn.

Als een klant echt iets van je wilt, zo wordt door deze groep geredeneerd, dan wil de klant blijkbaar best ook van te voren (een deel) betalen. Het wordt door veel ZZP’ers dan ook als een ‘commitment van de klant’ gezien, om een gedeelte vooruit te betalen. Vooral grote projecten worden in fases opgedeeld, waarbij de volgende fase pas in gaat als de factuur van de vorige is betaald of als er een voorschot is betaald.