Zelfstandigen Zonder personeel (ZZP) laten vaak slecht betalende opdrachtgevers lopen met als gevolg dat de uitgevoerde werkzaamheden nooit meer betaald worden.

Veelal heeft men geen ervaring met dwingende maatregelen of is men bang een klant te verliezen. Hierdoor wordt het kwaadwillige opdrachtgevers gemakkelijk gemaakt om te profiteren van de kleine zelfstandige. Soms is men ongerust over een opdrachtgever als de nota niet binnen 8 dagen betaald wordt, maar erger is het als er helemaal niet betaald wordt.

Een goed debiteurenbeleid begint bij jezelf is de stelregel. Veelal worden opdrachten niet of nauwelijks vastgelegd en daar zit direct het grote probleem. Opdrachten dienen altijd te worden vastgelegd met een overeenkomst waarin alle zakelijke afspraken zijn vastgelegd.

Blind vertrouwen is nooit afdoende bij problemen en vaak komt men daar te laat achter. Men dient een overeenkomst te maken waarin de belangrijkste zaken worden vastgelegd, dat is wel zo duidelijk voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

Bij het uitblijven van betaling door de opdrachtgever moet men niet schromen om een incassoprocedure te starten. “Niet betalende klanten zijn geen klanten” is onze stelling. Het is uw geld en u heeft daar recht op! Om slechte betalingen te voorkomen kunt u zelf ook actie ondernemen. Onderstaand enkele tips waarmee u veel problemen al bij voorbaat kunt voorkomen:

  • Zorg voor correcte Algemene Voorwaarden
  • Zorg voor een goede opdrachtovereenkomst
  • Bewaak uw debiteuren voortdurend
  • Wacht niet te lang met het ondernemen van actie bij het overschrijden van de betaaltermijn. Wanneer er niet onmiddellijk wordt gereageerd zal de debiteur overschrijding van de betalingstermijn als ‘verworven recht’ gaan beschouwen.
  • Reageer direct in het geval van klachten over het geleverde product of dienst. Klachten vormen vaak het eerste signaal voor betalingsproblemen.
  • Benader dubieuze debiteuren indien mogelijk persoonlijk en probeer standaardbrieven te vermijden of desnoods toch persoonlijk te ondertekenen.
  • Voed uw klant op.Het betalingsgedrag van uw debiteuren valt te beïnvloeden. Debiteuren gaan anticiperen op uw gedrag. Aanmaningen mogen daarom nooit zijn voorzien van het predicaat ‘eerste aanmaning’. De debiteur zal in dat geval doorgaans rustig de derde aanmaning afwachten.
  • Mijd risico’s.Bedenk van te voren of uw opdrachtgever betrouwbaar is en maak afspraken over betaaltermijnen. Vraag bij twijfel naar referenties of laat een kredietscan uitvoeren als het om aanmerkelijke bedragen gaat. Bedenk ook dat export en buitenlandse debiteuren veelal een aanmerkelijk risico met zich meebrengt.
  • Vergeet nooit dat de debiteur ook uw klant is – Alert maar beleefd op betalingsachterstanden reageren – Alert op klachten reageren – Een beroep doen op redelijkheid: Uw bedrijf heeft de debiteur altijd goed bediend,

Ingebrekestellingen
Indien een opdrachtgever helemaal niet betaalt en ook niet reageert op aanmaningen dan bent u op weg naar een incassotraject. Hieraan voorafgaand is het raadzaam de opdrachtgever een laatste herinnering te sturen waarin u aankondigt de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Wij kunnen deze laatste herinnering zowel voor u als voor uw debiteur gratis verzenden volgens de laatste WIK normen.