De eerste fase in de incasso procedure is de minnelijke procedure, dit is de procedure voor de gerechtelijke procedure. Essentieel is de korte communicatielijn tussen u en uw vaste contactpersoon bij ons, waarbij openheid en helderheid centraal staan. Onze incasso afdeling weet door middel van een correcte en op klantrelatie gerichte wijze de situatie in te schatten.

IBNederland biedt u een op maat gerichte werkwijze waardoor de afwikkeling snel en vlot verloopt. Uw debiteuren ondervinden dat wij er voortdurend ‘boven op zitten’. Wij kunnen uw debiteur telefonisch, schriftelijk, per SMS en per email benaderen, maar ook een bezoek op locatie behoort tot de mogelijkheden. Hiervoor is het dan ook erg belangrijk dat u bij het invoeren van een nieuw dossier de gegevens zo compleet mogelijk invoert. Deze intensieve benadering van uw debiteur leidt veelal tot het gewenste resultaat, namelijk dat uw debiteur tot betaling over gaat. Dit zal het aantal omslachtige, dure en vooral tijdrovende juridische procedures tot een minimum beperken. IBNederland int een hoog percentage van de vorderingen in de minnelijke fase, dat wil zeggen zonder tussenkomst van de rechter.

In de minnelijke fase zullen wij als de debiteur aangeeft wel te willen betalen, maar dat op dat ogenblik niet te kunnen, in de meeste gevallen een betalingsregeling aanbieden. Vaak is het raadzamer om een betalingsregeling af te spreken in plaats van een langslepende rechtszaak af te wachten. Mocht de vordering toch niet in de minnelijke fase door de debiteur worden voldaan. dan zullen wij altijd in contact met u treden over een eventueel te volgen gerechtelijke procedure.

Onze incasso onderscheidt zich door:

  • Een hoge en snelle incassoscore.
  • Persoonlijk benadering van uw debiteur.
  • Geen incassocontracten, abonnementen, of verborgen kosten.
  • Trachten de opgebouwde relatie met de klant te behouden.
  • Transparante werkwijze: duidelijke kostenstructuur.
  • Helder advies over de te volgen stappen in het incassotraject.
  • Respecteren van eisen en wensen van opdrachtgever.
Hieronder kunt u uw vordering opgeven